Šipka nahoru
Logo EcoCRM
Logo messageinfo@EkoBIT.cz

Řízení procesů firmy s ERP systémem

Tento systém integruje a automatizuje procesy týkající se financí, skladování, výroby, lidských zdrojů a dalších klíčových oblastí.

Eco ERP systém

Velké množství vnitropodnikových procesů podniku musí řídit systém, který eviduje, automatizuje a informuje o celém dění. ERP systém je tedy informační systém, který řídí všechny produkční procesy a operace firmy. Mezi tyto procesy patří vše kolem výroby, prodej, správa majetku, fakturace, účetnictví, dodavatelské řetězce, finance, ale také například řízení lidských zdrojů apod. ERP systém má tedy především řídit produkční záležitosti a informovat vyšší management o jeho chodu a dění.

logo EcoCRM

Výkonný ERP software od českých tvůrců

ERP software je produktem vývojářského týmu společnosti EkoBIT, spol. s r.o. Jedná se o český ERP software, jehož vývoj byl postaven na jednoduchosti, přehlednosti a logičnosti. ERP systém je přizpůsoben evropskému i mezinárodnímu obchodu a jeho standardům a pravidlům.

Hlavní výhody systému ERP

Bojíte se obtíží při implementaci ERP systému? Obavy stranou. Systém jsme navrhli tak, aby se vás nedotkla žádná omezení a vše probíhalo s naprostou lehkostí. Zavedení našeho CRM půjde lehce, potože:

Výhody EcoCRM 1

RYCHLOST

ERP systémy umožňují rychlé a snadné zpracování obrovského množství dat a informací. To znamená, že firmy mohou reagovat na změny a požadavky trhu mnohem rychleji a efektivněji.

Výhody EcoCRM 2

JEDNODUCHOST

ERP systémy jsou navrženy tak, aby usnadnily provoz firmy. Centralizované úložiště dat a jednotný systém pro různé funkce znamenají, že zaměstnanci nemusí hledat informace na různých místech.

Výhody EcoCRM 3

EFEKTIVITA

ERP systémy pomáhají optimalizovat procesy, což vede k větší efektivitě a nižším nákladům. Řízení a monitorování skladových zásob, výrobních procesů a dalších operací se stává jednodušším a účinnějším.

Výhody EcoCRM 4

PROVÁZANOST

ERP systémy mají provázanost mezi různými odděleními a funkcemi firmy. To umožňuje rychlou a efektivní spolupráci mezi různými částmi organizace, což přispívá k lepšímu řízení firmy.

 • Zefektivní práci vám i vašim zaměstnancům
 • Získáte absolutní přehled nad celou firmou
 • Snížíte chybovost
 • Zvýšíte bezpečí dat
 • Optimalizujete pracovní tok dokumentů – workflow
 • Dojde k centralizaci, optimalizaci a vyčištění dat
 • Ušetříte za měsíc desítky hodin pracovního času
 • Sjednocením procesů si zpřehledníte celý chod firmy
 • Implementací ERP zjistíte informace, které jste dosud neviděli
 • Získáte rychlé a efektivní reporty pro vedení společnosti

Pro koho je ERP systém vhodný

ERP systém je vhodný pro širokou škálu obchodních a výrobních podniků o velikosti od 5 do 50 zaměstnanců. Doporučujeme ho i malým a středním firmám.

Logo malá firma

Malé firmy od 5 zaměstnanců

Logo velká firma

Velké firmy do 50 zaměstnanců

Proč ERP systém od nás?

Náš primární cíl nespočívá pouze ve splnění očekávání zákazníka, ale především v poskytování práce, která dosahuje 100% kvality. V oblasti vývoje softwaru máme více než dvacetiletou zkušenost a klade se velký důraz na budování dlouhodobých obchodních vztahů. Jsme odhodláni dodržovat a překračovat stanovené cíle, požadavky a zadání, což nám pomáhá udržovat naši kvalitu práce na nejvyšší úrovni.

1.

Zvýšená Efektivita Procesů

ERP systémy umožňují centralizované řízení a automatizaci různých obchodních procesů, což výrazně zvyšuje efektivitu. To vede ke snížení ruční práce a eliminaci redundance, což usnadňuje každodenní operace firmy.

2.

Lepší Sledování Dat

ERP systémy poskytují přehledné a přesné informace o všech aspektech podnikání. Díky tomu máte rychlý a snadný přístup k datům týkajícím se financí, zásob, výroby a dalších klíčových oblastí.

3.

Integrovaná Komunikace

ERP systémy usnadňují komunikaci a spolupráci mezi různými odděleními firmy. To zajišťuje lepší koordinaci a sdílení informací, což vede k rychlejším a informovanějším rozhodnutím.

4.

Zvýšená Spokojenost Zákazníků

ERP umožňuje rychlé a přesné reakce na potřeby zákazníků. Díky lepšímu plánování a sledování můžete dodávat produkty a služby včas a s větší kvalitou, což zvyšuje spokojenost zákazníků.

5.

Kontrola Nákladů

ERP systémy pomáhají monitorovat náklady a zvyšovat efektivitu ve všech aspektech podnikání. To vede k lepšímu finančnímu řízení a snižuje ztráty.

6.

Flexibilita a Škálovatelnost

Moderní ERP systémy jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a škálovatelné. To znamená, že mohou růst s vaší firmou a přizpůsobovat se měnícím se potřebám. ERP vám umožňuje udržovat konkurenceschopnost i v rychle se měnícím prostředí.

Jak se ERP systém implementuje do firmy

Implementací rozumíme zavedení ERP systému do celého chodu firmy. Zavedení nemůžeme v tomto případě chápat jen jako instalaci softwaru. Implementace ERP vyžaduje mnohem více úsilí, řadu znalostí a zkušeností, vypracování analýz, plánování postupů, a v neposlední řadě vzájemnou spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem.ERP systém jako komplexní řešení pro vaši firmu

 • analyzujeme vaše ekonomické procesy
 • naplňujeme postup implementace
 • upravíme software podle potřeby
 • nadefinujeme procesy do ERP systému
 • otestujeme chod systému
 • převedeme ERP do podnikového prostřední
 • zaškolíme vás i vaše zaměstnance