Šipka nahoru
Logo EcoCRM
Logo messageinfo@EkoBIT.cz

Řizení vztahů se zákazníky

CRM umožňuje centralizované a systematické sledování informací o zákaznících, což vede k lepšímu porozumění jejich potřebám a preferencím. Tím se zlepšuje zákaznický servis, což vede ke zvýšení jejich spokojenosti a loajality.

Co je to CRM systém?

CRM (Customer Relationship Management) je systém vytvořený pro shromažďování a následné vyhodnocování informací a dat o firemních klientech a zákaznících. V CRM máte možnost si zaznamenávat všechny firemní, ale i soukromé informace svých zákazníků, na jejichž základě můžete nastavit správnou obchodní strategii. Díky CRM zjistíte, jaké má váš zákazník skutečné potřeby, a na základě toho mu pak přizpůsobíte nabídku.

Logo EcoCRM

Jak vám CRM systém pomůže?

Řízení vztahů se zákazníky (z anglického „Customer relationship management“) je proces, při kterém se shromažďují velmi významné, ale i méně významné informace o firemních zákaznících. Jedná se o informace, někdy velmi důvěrné, které firmě přinášejí přidanou hodnotu a možnost s nimi dále pracovat a využívat je ku vlastnímu prospěchu. Příkladově to mohou být počty zaměstnanců firmy, tržby, kontaktní informace, záliby jednotlivých zaměstnanců (manažerů), data jmenin a narozenin, preference a další více či méně důležitá data. Soubor všech těchto informací a dat je pro dodavatelskou firmu, tedy uživatele CRM systému, velmi významný. Může na nich totiž stavět svou obchodní strategii na míru ušitou každému svému zákazníkovi. Poznejte i vy kouzlo vyššího managementu a strategického myšlení.

Hlavní výhody systému CRM

Bojíte se obtíží při implementaci CRM systému? Obavy stranou. Systém jsme navrhli tak, aby se vás nedotkla žádná omezení a vše probíhalo s naprostou lehkostí. Zavedení našeho CRM půjde lehce, potože:

Výhody EcoCRM 1

WEBOVÁ APLIKACE

CRM je webová aplikace – není třeba nic instalovat ani updatovat, můžete pracovat odkudkoli a kdykoli máte internet

Výhody EcoCRM 2

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Aplikaci se rychle a intuitivně naučíte ovládat jako byste procházeli webovou stránku přímo ve webovém prohlížeči

Výhody EcoCRM 3

SERVER HOSTING

Nemusíte kupovat server nebo hosting, aplikace běží přímo na jednom z našich pravidelně zálohovaných serverů

Proč CRM a ERP od nás?

Naším cílem není jen maximální uspokojení potřeb zákazníka, ale především 100% odvedená a kvalitní práce. V oboru vývoje softwaru se pohybujeme více jak 20 let, zakládáme si na obchodně přátelských vztazích, dostáváme splnění všech požadovaných cílů, potřeb a zadání.

1.

Týmová práce

Kvalitní CRM systém by měl podporovat práci celého týmu pracovníků, a to nejen v oboru marketingu, ale také v úkolování mezi jednotlivými členy obchodních týmů. Neopomenutelný fakt je také řízení a průběžné vyhodnocování obchodních paní. To vše CRM umí!

2.

Očekávání a zpětná vazba

Nesmíme také zapomenout na tok obchodních dat (pipeline), při němž je nutné myslet na průběžné upravování další řady parametrů obchodní příležitostí, jakou je například časový plán, rozpočet, SWOT analýza, rozhodnutí go či no-go. Tato činnost zapojuje do dění i další pracovníky, kteří nemusí být zařazeni do obchodního týmu, ale pracují třeba jako konzultanti či externisté.

3.

Výběr a zařazení pracovních pozic

Někdo je dobrý vyjednavač, někdo komunikátor, někdo umí skvěle uzavírat obchody a někdo je zase technický expert. Další důležitou funkcí CRM je vyhodnocování úspěšnosti pracovníků v jednotlivých fázích obchodních procesů. Systém poskytuje vedoucím manažerům vyhodnocování úspěšnosti svých pracovníků, což napomáhá s výběrem a obsazením do správné funkce či pracovní pozice.

4.

Nástroje pro obchodníky

Systém nabízí řadu nástrojů, které jsou pro obchodníky velmi důležité. Tyto nástroje jim pomáhají při získávání nových ů či nových zakázek. Jedná se například o kalendář, úkoly, upomínky, časový plán, rozvrhy, evidence a hodnocení dodavatelů a další nástroje odpovídající vysoké úrovni managementu.

5.

Odměny obchodníků

Systém CRM umožňuje obchodníkům sledovat různé parametry, které jsou velmi úzce vázány na jejich odměny. Podle těchto parametrů si pak může obchodník průběžně sledovat, jak si na tom stojí, a může podle toho korigovat své chování.

6.

Analytické schopnosti a dovednosti

CRM poskytuje důležité analytické funkce a informace, mezi něž patří zobrazování organizační struktury větších firem či holdingové uspořádání organizační struktury společnosti. Systém tak napomáhá k velmi rychlému a snadnému zjištění, s kým má ve firmě obchodník jednat, případně koho v dané záležitosti oslovit.Program pro řízení vztahů se zákazníky

Celý proces řízení vztahů se zákazníky (CRM) je řízen počítačovým programem, tedy softwarem, který je nainstalován na váš počítač či celou síť počítačů. Tento program se obyčejně nazývá software pro CRM systém. Jedná se o programové vybavení, jehož chod je podnícen databázovou technologií. Databáze tak shromažďuje a ukládá všechna identifikační data a informace o zákazníkovi, které do ní přidáte.

Jaký význam má řízení vztahů se zákazníky pro podnikatele

Analýza informací a následné řízení vztahú

Všechny získané informace a data můžete následně analyzovat a využít je ve prospěch firmy, čímž můžete získat vysoce navrch oproti konkurenci.

Analýza informací může zajistit:CRM systém shromažďujte data, která mají cenu zlata

CRM systém je jako pokladnice významných informací o vašich zákaznících. Data, která shromažďuje, jsou cenná jako zlato, protože obsahují klíčové údaje o jejich potřebách, preferencích a historii interakcí s vaší firmou. Tyto informace umožňují firmě lépe porozumět svým zákazníkům a vytvořit strategii na míru, která zvyšuje zákaznickou spokojenost a loajalitu. Díky CRM můžete efektivněji komunikovat se zákazníky, což může vést k růstu prodeje a dlouhodobému úspěchu vaší firmy.

Obrázek 1

Informace o zákaznících

Obrázek 2

Informace o spolupracovnících a zaměstnancích

Obrázek 3

Historii poptávek, objednávek a obchodů

Obrázek 4

Data o spokojenosti zázkazníka

Obrázek 5

Informace o plánování pozvánek a obchodních události

Obrázek 6

Informace o komunikaci mezi zákazníkem a firmou