Podnikový systém pro malé a střední firmy

kontakt

Vize společnosti

Lepšími vztahy ke spokojenosti

Naší hlavní snahou je přinést více spokojenosti do podnikání. Proto vytváříme jednoduché CRM a ERP systémy, které vedou ke zlepšení a vyjasnění vztahů a kompetencí mezi lidmi uvnitř firmy i ve vztahu k zákazníkovi. Vidíme přitom jasnou souvislost mezi zlepšenými vztahy a následnou pozitivní emocí lidí, kteří se podílejí na obchodu.

Baťa
Design v souvislostech

Informační technologie navrhujeme tak, aby vždy dávaly smysl v kontextu jejich použití. Na prvním místě řešíme smysl navrhovaných funkcí, až potom to, jakým způsobem je navrhnout. Při tomto procesu se často dostáváme do slepých uliček. Ty však vnímáme jako nutnou součást cesty k dokonalému nástroji, který může rozhodovat o úspěchu či neúspěchu.

Steve Jobs
Svoboda díky technologiím2

Věříme tomu, že k úspěchu jakékoli lidské činnosti vede především systematická práce a neustálé překonávání chaosu. Proto vytváříme technologie, které pomáhají firmám vytvářet jednoduchý řád vedoucí k větší efektivitě. Díky automatizaci jednoduchých procesů přinášíme lidem více svobody při jejich tvůrčí práci.

Russel