Podnikový systém pro malé a střední firmy

kontakt

Systém CONTROL - software pro vymáhání pohledávek

Systém CONTROL je software - program, který pomáhá eliminovat nezaplacené pohledávky, jež mohou být způsobeny mnoha faktory. V případě, že dojde ze strany obchodního partnera k nezaplacení faktury, stává se systém CONTROL velmi účinným a efektivním nástrojem této nežádoucí agendy. Software poskytuje přehlednou evidenci zadaných pohledávek a kontrolu nad celým vymáhacím procesem. Je vhodný pro malé a střední firmy, právní kanceláře a vymáhací agentrury. Jeho implementace do firemního prostředí je jednoduchá a lze ho ovládat v režimu online, odkudkoliv prostřednictvím internetu.

CONTROL je vhodný pro

 • podnikatele a mále firmy
 • střední a velké firmy
 • advokáty a právní kanceláře
 • vymáhací agentury

Na jakém principu software pro vymáhání pohledávek funguje

Koncept tohoto softwaru pro vymáhání pohledávek byl postaven na systematičnosti, díky které lze dosáhnout maximálního účinku a efektivity proti věčným neplatičům. Systém se chová přirozeně a inteligentně. Nejdříve vás upozorní na faktury, které jsou již po splatnosti, a následně upozorní prostřednictvím upomínky také dlužníka. Písemnou upomínku lze vygenerovat na jeden klik, a to včetně úroku z prodlení a penále. Systém umožňuje nastavení až pěti úrovní upozornění, například SMS, emailem apod. Pokud dlužník na zaslání upomínek nereaguje, můžete v systému zadat vygenerování předžalobní výzvy, kterou následně přidělíte jako úkol k řešení vašemu zaměstnanci nebo vymáhací agentuře, která s vámi může software pro vymáhání pohledávek též sdílet. Systém CONTROL pro vymáhání pohledávek lze propojit s vaší stávající právní kanceláří nebo lze využít naší partnerské agentury, která má s vymáháním velmi dobré zkušenosti. Vymáhací proces lze následně sledovat v systému a kontrolovat celý jeho průběh.

1. Upozornění na potenciální pohledávku

Systém CONTROL je napojený na ekonomický, fakturační nebo účetní systém. Díky tomuto propojení dokáže podávat hlášení o nezaplacených fakturách. Jakmile je faktura po splatnosti, systém pro vymáhání pohledávek vám automaticky nabídne odeslání první upomínky. V případě nezaplacení vám nabídne další kroky postupu.

Propojení na ekonomické a fakturační systémy

Z naší softwarové dílny vám rádi nabídneme CRM a ERP UNiQ, který je se softwarem pro vymáhání pohledávek plně kompatibilní. CONTROL lze také napojit na jiné systémy, jako je Pohoda, Money S3, FlexiBee apod.

2. Předžalobní výzva

 • Pokud dlužník stále nezaplatil, systém automaticky vygeneruje plnou moc pro sepsání předžalobní výzvy advokátem. Tu umožňuje systém sepsat také na základě prokazatelně nezaplacené faktury.
 • Systém pro vymáhání pohledávek umožňuje evidenci všech související dokladů a podkladů k danému případu. Jedná se například o objednávky, smlouvy, dodací listy, předávací protokoly, emaily s objednávkou apod. Tyto doklady může do systému zadávat vámi pověřená osoba (zaměstnanec), která dostala uživatelská práva k obsluze programu CONTROL.
 • Všechny podklady, které jsou v systému evidovány, se mohou hromadně zaslat příslušné právní kanceláři, která má také přístup do systému. Na základě těchto dokladů připraví předžalobní výzvu.
 • Právní kancelář může následně provést právní rozbor, případně osobní návštěvu dlužníka. V každém případě provede test solventnosti, tedy kontrolu rejstříku neplatiče.
 • Po sběru všech dokumentů a dat následně vyhodnotí, jaké jsou šance na úspěch a podá návrh řešení.

3. Podání žaloby

 • V případě podání žaloby se skládá u soudu zákonný poplatek ve výši 4 až 5 % z celkové dlužné částky.
 • Ve vymáhacím systému pak potvrdíte, zda se má žaloba podat nebo ne.
 • Jakmile potvrdíte, že se má žaloba podat, vygeneruje vám systém výši poplatku.
 • Následně přebírá celý případ advokát nebo právní oddělení a vy můžete celý průběh sledovat v systému. Software vám také umožní podniknout kroky k podání návrhu na exekuci neplatiče.
 • K pohledávkám v systému máte přístup vždy vy a odpovědný pracovník advokátní nebo vymáhací agentury. Obě strany mohou k jednotlivým případům zadávat své vyjádření a připomínky.
system Controlsystem Controlsystem Controlsystem Controlsystem Controlsystem Control

NEPŘEHLÉDNĚTE TAKÉ

Galerie systému CRMuniq Galerie a ukázka aplikace

Pro jednoduchou představu, vám musíme ukázat funkce, služby a vazby jako podporu Vašeho podnikání.

Propojení CRM na jiné systémy Propojení na jiné systémy

UNiQ je ohebný, je možné ho propojit na jakýkoliv jiný systém. Propojení s účetními a ekonomickými systémy.

Pravidelné aktualizace CRM systému Pravidelné aktualizace

Aktualizujeme pravidelně a zdarma, podle poptávky našich uživatelů nebo světových trendů.

Implementace CRM UniQ Implementace CRM UNiQ

Implementace je velmi důležitou částí spolupráce se s námi. Jedná se o zavedení systému do chodu firmy.

Proč CRM od nás Proč CRM od nás

V oboru vývoje softwaru se pohybujeme více jak 20 let. Podpořte český trh a pracujte s kvalitním programem.

Semináře a workshopy CRM systémů Semináře, workshopy

Prodejem spolupráce nekončí. Spolupráce právě začala..

 • marketing marketing marketingPředprodejní – marketingová část

  S CRM UNiQ můžete stanovovat cíle, kontrolovat úspěšnost, analyzovat a plánovat budoucnost svého podnikání.

 • obchod obchod obchodProdejní – obchodní část

  S UNiQ získáte nejen efektivní plánovač – aktualizované, centralizované a sdílené informace pro každou zainteresovanou osobu.

 • servis servis servisServis – následná péče

  Víme, jak vytěžit maximální potenciál ze současných kontaktů, zákazníků, obchodních případů a projektů.

 • data data dataStatická data

  Vždy existují data, která se mění minimálně. Přesto je potřebujete evidovat, centralizovat a sdílet s každým kdo je potřebuje.

 • data data dataDynamická data

  Pro každý obchod je nejdůležitější aktualizace a sdílení v reálném čase. Dynamická data přibývají a mění se. Nové schůzky, nové nabídky a například dokumenty jsou součástí každého obchodního případu nebo projektu.

 • komunikace komunikace komunikaceKomunikace – kampaně

  Na začátku každého obchodu je kontakt. Mail, telefon, doporučení, pozvánka na prezentaci a podobně.

 • statistiky statistiky statistikyPřehledy – statistiky – analýzy

  Vyhodnocování kampaně (úspěšnost i zpětná vazba) prováděné sofistikovanými procedurami, jako součást CRM.

 • zisk zisk ziskZisk – snižování nákladů

   

 • management management managementManagement – kontrola

  Každý CRM systém je pouze podpůrným prostředkem, který usnadňuje a zefektivňuje fungování celého systému – zjednodušeně integrace a koordinace marketingu, prodeje a zákaznického servisu v jednotný a ucelený přístup k péči o každého konkrétního zákazníka.

 • moduly moduly modulyModuly

  CRM systém UNiQ nabízí modulové řešení podle přání a potřeb uživatele, a moduly s rozšířenými službami.