Manažerský informační systém

Manažerský informační systém

Manažerský informační systém UNiQ obsahuje všechny nezbytné nástroje pro řízení zaměstnanců, subdodavatelů a spolupracovníků. Hlavními nástroji, které jsou srdcem celého systému, jsou aplikace: úkoly, projektový manažer, timer, zaměstnanci a odběratelé. Díky těmto základním nástrojům může každý manažer přehledně zadávat a sledovat všechny své zakázky. Systém pomáhá manažerům usnadnit a zefektivnit práci při plánování, kontrolách, realizaci, ale i vyúčtování celého projektu. Manažerský informační systém UNiQ lze integrovat do jakékoliv druhu podnikatelské činnosti.

Databáze odběratelů

Databáze odběratelů je jednou ze základních aplikací každého informačního systému. Do této části systému může manažer přidávat kontaktní informace na všechny své odběratele a zákazníky. Obsahuje položky: název, telefon, email, aktivity, interní poznámky, ulice, město, PSČ, dále poznámku o tom, zda je pravidelně platící, zda je aktivní a kdy byl navázán poslední kontakt. Specifickou částí jsou informace o hodnocení spokojenosti zákazníka, zobrazení reference na webových stránkách (nutno propojit s webem), součet všech faktur od odběratele a procentuální rozdíl nejvyšší a nejnižší částky.

Projektový manažer

Díky projektovému manažerovi můžete snadno a rychle vytvářet, sledovat a spravovat své projekty. Ke každému projektu lze nastavit název, popis zadání, komentáře, jméno zadavatele a jména zaměstnanců nebo spolupracovníků, kteří budou projekt mít na starost. Pokud se k projektu v době jeho realizace někdo připojí, není problém ho kdykoliv přidat. Velmi důležitou částí jsou již zmiňované komentáře, jejichž prostřednictvím lze vidět, v jaké fázi se konkrétní projekt nachází. Součástí projektového manažera je také možnost přidávat poznámky a nahrávat libovolné dokumenty a soubory, jako jsou například soubory PDF, JPG, XLS, DOC, XML, MP3, MP4 a další. Projektový manažer je propojen s modulem Zaměstnanci (výkazy, timer), který s ním velmi úzce souvisí.

Přehled nad zaměstnanci

Velmi důležitá součást manažerského informačního systému, bez které se žádný kvalitní manažer neobejde. V části zaměstnanci můžete do databáze ukládat informace o jednotlivých zaměstnancích a externích spolupracovnících. Obsahuje položky: fotografii, jméno a příjmení, divize, druh pracovního poměru, telefon, e-mail a popis pracovní pozice. Své spolupracovníky máte tak vždy po ruce.

Úkoly a pracovní výkaz

Úkoly a pracovní výkaz jsou nedílnou součástí každého kvalitního informačního systému pro manažery a vedoucí pracovníky. Bez něj je velmi těžké zajistit správný chod projektu a hlavně uhlídat, zda zaměstnanci pracují dle stanovených termínů a za dohodnutých podmínek. Jednotlivé úkoly zadává do systému manažer a přiděluje je patřičným pracovníkům. U každého úkolu je možné nastavit jeho prioritu, termín zpracování, název, typ úkolu, poznámku, jméno řešitele, jméno zadavatele, náročnost, stav (nepřijat, zpracováván, na schůzku, hotovo, posunout zpracování) a další možnosti. Jakmile manažer úkol založí a přidělí patřičnému zaměstnanci, v přehledné tabulce pak vidí počet dní do konce zpracování, dobu zpracování, kdy byl úkol vložen a upraven, ale také všechny výše uvedené možnosti. Jakmile manažer úkol uloží a odešle zúčastněným osobám, ty ho mohou buď přijmout nebo odmítnout. Každá tato akce se ihned zobrazí v systému.

Součástí manažerského systému UNiQ je také modul, který nazýváme Pracovní výkaz. Ten funguje jako detailní přehled všech činností jednotlivých pracovníků. Díky němu zjistíte, na jakých úkolech kdo dělá, a jak dlouho mu řešení trvá. Pracovní výkaz funguje v systému také jako bezvadný nástroj pro hodnocení zaměstnanců.

Další rozšíření manažerského systému UNiQ

Manažerský informační systém UNiQ samozřejmě umí mnohem více. Je možné do něj zakomponovat další řadu našich modulů, které uvádíme níže. Pokud byste nenašli funkci, kterou potřebujete, je možné ji individuálně naprogramovat.

 • CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
 • ERP - Informační a ekonomický systém
 • Fakturační systém
 • Skladová evidence
 • Pokladní systém
 • CONTROL - Systém pro vymáhání pohledávek
 • HR - Systém pro personalistiku
 • Pracovní výkaz
 • Úkoly a plánování
 • Docházkový systém
 • Emailingový systém
 • Projektový management
 • Kontrolní systém

DEMO UKÁZKA CRM UNiQ

Demoverze CRM systému UniQ

NEPŘEHLÉDNĚTE TAKÉ

Galerie systému CRMuniq Galerie a ukázka aplikace

Pro jednoduchou představu, vám musíme ukázat funkce, služby a vazby jako podporu Vašeho podnikání.

Propojení CRM na jiné systémy Propojení na jiné systémy

UNiQ je ohebný, je možné ho propojit na jakýkoliv jiný systém. Propojení s účetními a ekonomickými systémy.

Pravidelné aktualizace CRM systému Pravidelné aktualizace

Aktualizujeme pravidelně a zdarma, podle poptávky našich uživatelů nebo světových trendů.

Implementace CRM UniQ Implementace CRM UNiQ

Implementace je velmi důležitou částí spolupráce se s námi. Jedná se o zavedení systému do chodu firmy.

Proč CRM od nás Proč CRM od nás

V oboru vývoje softwaru se pohybujeme více jak 20 let. Podpořte český trh a pracujte s kvalitním programem.

Semináře a workshopy CRM systémů Semináře, workshopy

Prodejem spolupráce nekončí. Spolupráce právě začala..

 
CRM zdarma

UNiQ zdarma

neobmezeně do 3 uživatelů

prezentace CRM UNiQ

Prezentace

systému UNiQ

demo CRM UNiQ

Demoverze

systému UNiQ

 • marketing marketing marketingPředprodejní – marketingová část

  S CRM UNiQ můžete stanovovat cíle, kontrolovat úspěšnost, analyzovat a plánovat budoucnost svého podnikání.

 • obchod obchod obchodProdejní – obchodní část

  S UNiQ získáte nejen efektivní plánovač – aktualizované, centralizované a sdílené informace pro každou zainteresovanou osobu.

 • servis servis servisServis – následná péče

  Víme, jak vytěžit maximální potenciál ze současných kontaktů, zákazníků, obchodních případů a projektů.

 • data data dataStatická data

  Vždy existují data, která se mění minimálně. Přesto je potřebujete evidovat, centralizovat a sdílet s každým kdo je potřebuje.

 • data data dataDynamická data

  Pro každý obchod je nejdůležitější aktualizace a sdílení v reálném čase. Dynamická data přibývají a mění se. Nové schůzky, nové nabídky a například dokumenty jsou součástí každého obchodního případu nebo projektu.

 • komunikace komunikace komunikaceKomunikace – kampaně

  Na začátku každého obchodu je kontakt. Mail, telefon, doporučení, pozvánka na prezentaci a podobně.

 • statistiky statistiky statistikyPřehledy – statistiky – analýzy

  Vyhodnocování kampaně (úspěšnost i zpětná vazba) prováděné sofistikovanými procedurami, jako součást CRM.

 • zisk zisk ziskZisk – snižování nákladů

   

 • management management managementManagement – kontrola

  Každý CRM systém je pouze podpůrným prostředkem, který usnadňuje a zefektivňuje fungování celého systému – zjednodušeně integrace a koordinace marketingu, prodeje a zákaznického servisu v jednotný a ucelený přístup k péči o každého konkrétního zákazníka.

 • moduly moduly modulyModuly

  CRM systém UNiQ nabízí modulové řešení podle přání a potřeb uživatele, a moduly s rozšířenými službami.